برگزاری نشست مشترک بررسی توسعه زیرساختهای اجتماعی شهر جدید هشتگرد
برگزاری نشست مشترک بررسی توسعه زیرساختهای اجتماعی شهر جدید هشتگرد
نشست مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با سرپرست و عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برگزار شد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ عبدالوهاب شهلی بر مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در این نشست بر استقرار ادارات خدمات رسان در شهر جدید هشتگرد تاکید کرد و گفت: به موازات ساخت شهرجدید هشتگرد و استقرار جمعیت در این شهر، تمام دستگاههای خدمات رسان موظف به همکاری هستند و نیاز است دستگاههای خدمات رسان در این شهر مستقر شده تا سرانه خدماتی این شهر ارتقا یابد.
توسعه زیرساختهای اجتماعی، هویت شهر و نامگذاری آن، برندینگ، مباحث زیرساختی از جمله بیمارستان و درمانگاه و ساماندهی سرای محلات و مدارس اجتماع محور از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.