با محقق شدن سهم ۴درصدی از ارزش‌افزوده، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد
با محقق شدن سهم ۴درصدی از ارزش‌افزوده، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد
علیرضا زاکانی گفت: اگر سهم ۴ درصدی از ارزش افزوده محقق شود، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. اراده دولت هم این است که این اعتبارات در زیرساخت‌های شهری هزینه شود و صرف حقوق و دستمزد نشود.

به گزارش آرمانشهر ، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، گفت: سهم شهرداری‌های کشور از ارزش افزوده ۴ درصد در نظر گرفته شده که در واقع نسبت به سه درصد گذشته شاهد افزایش یک‌درصدی سهم شهرداری‌ها در این بخش بودیم. اگر سهم ۴ درصدی از ارزش افزوده محقق شود جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. اراده دولت هم این است که این اعتبارات در زیرساخت‌های شهری هزینه شود و صرف حقوق و دستمزد نشود.

رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فاینانس اشاره کرد و این امر را برای توسعه تجهیزاتی مانند اتوبوس، مترو و خدمات کاربردی موثر دانست. 
شهردار تهران همچنین با اشاره به عدم تعهدات دولت‌های گذشته در موضوع اوراق مشارکت، گفت: طبق برنامه پنجم طلب زیادی از دولت از جمله سهم مثلا ۸۲.۵ درصدی دولت در تامین اتوبوس‌ها داریم که سال‌هاست محقق نشده است. 

زاکانی در ادامه به فرصت‌های ایجادشده در بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در موضوع بودجه بحث‌های کلانی وجود دارد که می‌تواند سرنوشت شهرداری‌ها را عوض کند. 

وی بیان کرد: نهادهایی مانند سازمان برنامه و وزات‌خانه‌های نفت و نیرو می‌توانند به شهرداری‌هایی که مجموعه‌های خود را از دیزلی به برقی سوق دهند و کاهش سهم شدت انرژی داشته باشند، کمک کنند. 
زاکانی با اشاره به راهگشا بودن ایجاد گروه‌های تامین مالی در شهرداری تهران، افزود: در کنار این اقدامات حراست شهرداری تهران در اقدامی ارزشمند و جدید از طریق هوشمندسازی توانست جلوی سودجویی، تعارض منافع و موارد مفسده‌انگیز را بگیرد.