اوراق مشارکت ۲۴۵۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران منتشر شد
اوراق مشارکت ۲۴۵۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران منتشر شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از دریافت مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ سهمیه شهرداری تهران به مبلغ ۲۴۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

مجتبی شفیعی با بیان اینکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بودجه کل کشور در انتشار اوراق مشارکت و تامین مالی پروژه‌های شهری به ویژه پروژه‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک، شهرداری تهران موفق به اخذ مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت به مبلغ ۲۴۵۰ میلیارد تومان شد، افزود: از این میزان، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل و توسعه خطوط متروی تهران است که پیش‌بینی می‌شود احداث بخشی از مسیر و ایستگاه‌های باقیمانده خطوط ۶ و ۷ مترو همچنین بخشی از توسعه غربی خط ۴ مترو تا جنت‌آباد با استفاده از منابع مذکور صورت پذیرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به منظور توسعه ناوگان اتوبوسرانی اختصاص یافته که جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز ورود و به کارگیری ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوسِ برنامه‌ریزی شده در سال آتی به مصرف خواهد رسید و  ۲۵۰ میلیارد تومان مابقی نیز با هدف بازآفرینی محدوده پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) منتشر شد.