انتصابات جدید شهرداری مشهد
انتصابات جدید شهرداری مشهد
شهردار مشهد در احکام جداگانه‌ای رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل، مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا و شهردار منطقه چهار مشهد را منصوب کرد.

به گزارش آرمانشهر ، بر اساس این احکام سید میثم موسوی مهر به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا، ناصرنعمتی طوفال به عنوان رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد و مجید نژادحسین به عنوان شهردار منطقه چهار منصوب شدند.

در متن حکم ارجایی برای موسوی مهر آمده است:

«نظر به مراتب تخصص و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال، سر لوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، قانون و با اجرای دقیق سیاست ها و برنامه های ابلاغی دوره ششم مدیریت شهری در خدمت به زائرین، مجاورین و خادمین بارگاه منور رضوی موفق و موید باشید».

در متن حکم ارجایی برای طوفان آمده است:

«نظر به مراتب تخصص و تعهد جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال، سر لوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، قانون و با اجرای دقیق سیاست ها و برنامه های ابلاغی دوره ششم مدیریت شهری در خدمت به زائرین، مجاورین و خادمین بارگاه منور رضوی موفق و موید باشید».

در متن حکم ارجایی برای نژاد حسین آمده است:

«نظر به مراتب تخصص و تعهد جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال، سر لوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، قانون و با اجرای دقیق سیاست ها و برنامه های ابلاغی دوره ششم مدیریت شهری در خدمت به زائرین، مجاورین و خادمین بارگاه منور رضوی موفق و موید باشید».

  • منبع خبر : ایسنا