انتخاب علیرضا ریاضی به عنوان شهردار بم انجام شد
انتخاب علیرضا ریاضی به عنوان شهردار بم انجام شد
علیرضا ریاضی با چهار رای اعضای شورای شهر بم به عنوان شهردار انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر ، شامگاه ۱۷ آبان ماه در جلسه شورای شهر بم، علیرضا ریاضی از اعضای کنونی شورا به عنوان شهردار انتخاب شد.

در صورت تأیید صلاحیت علیرضا ریاضی و انتصاب نهایی وی توسط وزارت کشور، جزینی عضو اول علی البدل شورای شهر جایگزین وی خواهد شد.