انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان شمالی برگزار شد
انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان شمالی برگزار شد
در انتخاباتی ترکیب هیئت رئیسه و نمایندگان شورای استان خراسان شمالی در شورای عالی استان ها مشخص شد.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، با برگزاری نشستی انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان شمالی برگزار شد.

بر اساس این انتخابات به ترتیب محمد میرزایی به عنوان رئیس و علی بداغی به عنوان نایب رئیس و خان محمد درخشان و یوسف مغروری به عنوان منشی انتخاب شدند.

همچنین اسماعیل کریمی و یوسف مغروری به عنوان نمایندگان شورای اسلامی استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.