امکان تامین زمین برای طرح جهش مسکن در فارس فراهم است
امکان تامین زمین برای طرح جهش مسکن در فارس فراهم است
استاندار فارس اعلام کرد که امکان اختصاص زمین به طرح ملی جهش مسکن در همه شهرهای استان فارس محقق شده است.


به گزارش آرمانشهر محمدهادی ایمانیه در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس، با اشاره به اهمیت توجه به طرح آمایش سرزمین، خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات شورای برنامه ریزی استان این بود که از این پس هر طرحی در حوزه های مختلف ارائه می‌شود باید با سند آمایش مطابقت داشته باشد.
او تاکید کرد: که در صورت وجود مغایرت طرح با سند آمایش سرزمینی، باید یا طرح پیشنهادی یا سند آمایش، اصلاح شود.
ایمانیه با بیان اینکه موضوع استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه از مسائل مطرح شده در این جلسه بود، عنوان کرد: این تبصره امکان پرداخت وام را با سود کمتر به بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی،‌ صنعت، خدمات و گردشگری فراهم می‌کند.
استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش کنند بیشترین سهم در هر حوزه به فارس تعلق گیرد.
ایمانیه با یادآوری اینکه تامین زمین برای طرح جهش ملی مسکن از دیگر موضوعات این جلسه بود، گفت: خوشبختانه مصوبات کارگروه امور زیربنایی در این زمینه به تصویب رسید و امکان اختصاص زمین به این طرح در شهرهای مختلف استان محقق شده تا هر شهرستان بتواند اقدامات بعدی را در راستای اجرای پروژه پس از دریافت مصوبه مذکور انجام دهد

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ