امضاء تفاهم نامه توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری شهرداری بناب با بخش خصوصی
امضاء تفاهم نامه توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری شهرداری بناب با بخش خصوصی
شهردار بناب از امضای تفاهم نامه توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری شهرداری بناب با بخش خصوصی خبر داد

به گزارش آرمانشهر فرید پناهی در تشریح این خبر اظهار کرد: شهرداری بناب در راستای افزایش سرانه شهروندی از بودجه شهرداری و ایجاد ظرفیت‌های مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب منابع بیشتر برای اجرایی کردن پروژه‌های شهری، تفاهم نامه لازم با بخش خصوصی امضا کرد.

وی گفت: مطابق این تفاهم نامه برای اجرایی نمودن طرح مسیرگشایی و بدنه سازی خیابان آب به خیابان امام، طرح ایجاد و احداث و بهره برداری پارک آبی، طرح زیب لاین تپه قره قوش، حدود دوهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و حدود چهار هزار میلیارد ریال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

وی افزود: در صورت اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، سرانه شهروندی از بودجه شهرداری بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است؛ این سرانه در بناب هم اکنون پایین تر از متوسط کشوری بوده ولی با اجرای مفاد این تفاهم نامه ، سرانه مذکور به بالاتر از متوسط کشوری افزایش خواهد یافت.