امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد
امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد
شهردار شیراز تاکید کرد: امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد تا به دنبال آن افزایش بهره وری هم ایجاد شود.

به گزارش آرمانشهر سید احسان اصنافی یکشنبه ١٨ اردیبهشت در بیست و نهمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان کرد: هر مدیریتی یکسری شئوناتی دارد و در مدیریت شهرها و شهرداری‌ها هم موضوع حمل و نقل یکی از مهمترین شئونات مدیریت شهری است.

 او با بیان اینکه موضوعات ترافیکی کلانشهرها، از مباحث پر اهمیت مدیریت شهری است، افزود: در حوزه حمل و نقل عمومی که فصل مشترک تمام کلانشهرهاست داستان اتوبوسرانی و مترو از مباحث مهمی بوده که همواره مدنظر قرار می گرفته است. 

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک، حوزه خدمت رسانی شهری است و نه درآمدی و اقتصادی و همیشه شهرداری‌ها در این حوزه سرمایه گذاری مصرفی کرده‌اند. اصنافی با تاکید بر این نکته که هنر شهرداری‌ها این است که بتوانند از خود شبکه حمل و نقلی، هزینه نگهداری را تامین کنند، گفت: تحقق این مهم با روش‌های سنتی عملا امکان پذیر نیست. 

او با بیان اینکه امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد تا به دنبال آن افزایش بهره وری هم ایجاد شود، تاکید کرد: امروز زمان استفاده از شبکه‌های ترکیبی هوشمند شهری است و هر بخشی نمی‌تواند مجزا کار کند. شهردار شیراز همچنین اعلام کرد که سومین طرح مطالعه جامع حمل و نقل این کلانشهر در دست اجراست. 

اصنافی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل مترویی، شیراز با ٢۴.۵ کیلومتر شبکه فعلی و ١۶ کیلومتر در حال احداث از کلانشهرهایی است که پس از تهران و مشهد سومین شبکه را دارد و به لحاظ طولی که ۴۵ در ١۶ کیلومتر ابعاد دارد در شمال به جنوب و شرق به غرب توانسته ۶٠ درصد مساحت شهری را پوشش دهد و امید است بتوانیم با مطالعات شبکه‌های ترکیبی، خدمات حامع تری را ارائه دهیم. 

شهردار شیراز همچنین گفت: در انتقال تجربیات کوتاهی نخواهیم کرد تا مدیریت بهینه سازی حمل و نقل ناوگان عمومی رو به جلو حرکت کند.

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس