افزایش سرانه فضای سبز شهری زاهدان از اولویت هاست
افزایش سرانه فضای سبز شهری زاهدان از اولویت هاست
شهردار زاهدان با بیان اینکه میزان فضای سبز این شهر از استانداردهای لازم فاصله دارد، توسعه فضای سبز شهری را از اولویت برنامه‌های مدیریت شهری دانست و بر همکاری دستگاه‌های مربوطه و مشارکت مردم در این خصوص تاکید کرد.

به گزارش آرمانشهر محمدامیر براهویی با اشاره به اقلیم گرم و خشک زاهدان، توسعه بوستان ها و فضای سبز شهری را نیاز مبرم این شهر عنوان کرد و گفت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و بحران کم‌آبی که باعث افت منابع آبی زیرزمینی و افزایش میزان شوری آب چاه‌ها شده است، اجرای طرح توسعه فضای سبز در شهر زاهدان نیازمند تکمیل شبکه آبرسانی از طریق پساب شهری است. وی ادامه داد: در حال حاضر، میزان تخصیص پساب شهری به شهرداری زاهدان حدود ۲۰ تا ۴۴ لیتر در ثانیه است که در صورت تکمیل شبکه آبرسانی شهری این میزان به ۴۰۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید که این امر باعث توسعه فضای سبز خواهد شد.
مدیریت شهری زاهدان، مساحت فعلی فضای سبز این شهر را حدود ۲۹۰ هکتار دانست و گفت: در صورت تأمین آب و احیای تمام کاربری‌های فضای سبز مطابق با طرح تفضیلی، این میزان وسعت به ۹۰۰ هکتار خواهد رسید.

براهویی در ادامه افزایش پساب تصفیه‌خانه شهر زاهدان را نیازمند اجرای طرح توسعه شبکه فاضلاب شهری دانست و گفت: اجرای طرح توسعه شبکه فاضلاب شهری زاهدان هنوز به نیمه راه هم نرسیده است؛ در واقع تنها ۲۵ این طرح اجرا شده و برای تکمیل آن نیازمند تأمین اعتبارات لازم در سطح ملی هستیم.
این مسئول با اشاره به جمعیت بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری شهر زاهدان تصریح کرد: مطابق با استانداردهای شهری به ازای هر نفر باید ۱۲ تا ۱۶ مترمربع فضای سبز داشته باشیم که این میزان در شهر زاهدان به ازای هر نفر کمتر از ۳ مترمربع اس؛ بنابراین اجرای طرح توسعه فضای سبز و افزایش کاشت گل و گیاه متناسب با اقلیم منطقه از اولویت‌هایی است که امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم و همچنین مشارکت مردم در حفظ و نگهداری بوستان‌های شهری تحقق یابد.