اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی مشخص شدند
اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی مشخص شدند
در انتخاباتی هیئات رئیسه شورای استان آذربایجان غربی و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها مشخص شدند.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، انتخابات هیات رئیسه سال اول دوره ششم شورای استان آذربایجان غربی برکزار شد.

بر اساس این انتخابات رسول اصغرزاده مجدآذر به عنوان رئیس، اسکندر محمدنژاد به عنوان رئیس، رسول قربانی به عنوان منشی اول و علی جمشیدزاده باروق به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

همچنین ایرج سلیمان زاده، حسن هاشم زاده سنگر و بهارعلی محمدی به عنوان نمایندگان شورای استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها برگزیده شدند.