اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس انتخاب شدند
اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس انتخاب شدند
در انتخاباتی اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، انتخابات اعضای هیئت رئیسه دوره ششم شورای اسلامی استان فارس و نمایندگان شورا در شورای عالی استان و هیات حل اختلاف برگزار شد.

بر اساس این انتخابات رحمان هادی پور به عنوان رئیس، هادی میری به عنوان نائب رئیس، افسون تقی زاده به عنوان منشی اول، مرتضی محمدزاده به عنوان منشی دوم و فردین فضلی به عنوان انتخاب شدند.

همچنین کاظم رحیمی، سینا ساریخانی و هاشم بانشی به عنوان نمایندگان شورای عالی استان ها و امین احمدی به عنوان نماینده شورا در هیات حل اختلاف استان معین انتخاب شدند.