اصلاح لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها
اصلاح لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تغییرات اعمال شده بر روی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری به منظور تامین نظر شورای نگهبان را تشریح کرد.

به گزارش آرمانشهر ، روح الله نجابت در گفت وگویی با اشاره به تغییرات اعمال شده بر روی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها به منظور تامین نظر شورای نگهبان، بیان کرد: این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ماده یک این لایحه تعریف عوارض و بهای خدمات به تصویب اعضای کمیسیون رسید و در ماده پنح این لایحه نیز عبارت با رعایت تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم اضافه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۶ این لایحه برای رفع ایراد اصل ۵۳ قانون اساسی، عبارت تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل واریز تا به میزان وصولی هر شهر پرداخت گردد به تصویب رسید. واژه غیر فارسی ترافیک نیز که توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شده بود، معادل سازی و عبارت رفت و آمد جایگزین شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان در ماده ۹ عبارت کلیه هزینه های ایجاد و فعالیت صندوق توسعه شهری و روستایی از محل درآمدهای این ماده تامین می گردد، به تصویب رسید.

  • منبع خبر : ایسنا