اجرای عملیات جدول و کانیواگذاری در سطح منطقه سه شهرداری شیراز
اجرای عملیات جدول و کانیواگذاری در سطح منطقه سه شهرداری شیراز
شهردار منطقه سه شیراز گفت: با هدف هدایت و جمع آوری آبهای سطحی اجرای عملیات جدول و کانیواگذاری در سطح منطقه سه شهرداری شیراز در حال انجام است.

به گزارش آرمانشهر فارس، کریم شکوهیان، شهردار منطقه سه شیراز گفت: با هدف هدایت و جمع آوری آبهای سطحی اجرای عملیات جدول و کانیواگذاری در سطح منطقه سه شهرداری شیراز در حال انجام است.

وی افزود: با هدف افزایش رفاه عمومی و ارائه خدمات هر چه بیشتر به محله های منطقه سه شهرداری شیراز عملیات جدول گذاری و کانیوا منشعبات بلوار نارنجستان از جمله کوچه های ۸۲ و ۹۶ این بلوار توسط حوزه فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه در حال انجام است.

شکوهیان اعلام کرد: این عملیات پیش از این نیز در منشعباتی از بلوار نصر، منشعبات بلوار گلستان از جمله کوچه های ۳ و ۶ این بلوار، کوچه های ۱۴ و ۱۱/۷ پارسیان شمالی و کوچه ۱۶/۴ خیابان تلاش شرقی در شهرک رکن آباد انجام شده بود.