اجرای طرح رفع آشفتگی های زیست محیطی در منطقه ۱۱ شیراز با هدف ساماندهی چشم انداز شهری
اجرای طرح رفع آشفتگی های زیست محیطی در منطقه ۱۱ شیراز با هدف ساماندهی چشم انداز شهری
شهردار منطقه 11 شیراز گفت: معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه یازده شهرداری شیراز طرح رفع آشفتگی های زیست محیطی را با هدف ساماندهی چشم انداز شهری، به ویژه حاشیه گذرگاه های شهری منطقه 11، بوستان ها و پارک ها را اجرا کرد.

به گزارش آرمانشهر فارس، شهرام سبزیان فرد، شهردار منطقه ۱۱ شهرداری شیراز گفت: معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه یازده شهرداری شیراز طرح رفع آشفتگی های زیست محیطی را با هدف ساماندهی چشم انداز شهری، به ویژه حاشیه گذرگاه های شهری منطقه ۱۱، بوستان ها و پارک ها را اجرا کرد.

وی ادامه داد: اجرای هفتگی این طرح راهکاری برای کاهش پخش و پراکنش انواع پلاستیک، کاغذ، ضایعات و نخاله های ساختمانی و بعضا تخلیه غیرمجاز سایر پسماندها در سطح منطقه است تا علاوه بر کاهش آلودگی های بهداشتی و تخریب محیط زیست، گستره وسیعی از زیست بوم شهروندان از وجود زباله در امان بماند و دیدگان ساکنین منطقه از دیدن چنین مناظری در امان بماند.

وی اعلام کرد: طرح رفع آشفتگی های زیست محیطی این هفتهدر بولوارهای سرداران و رسول اعظم (ص) و خیابان های موعود جنوبی و شمالی، سهراب سپهری، شهید بابایی، صیاد شیرازی و قناعت پیشه انجام شد.