ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران
ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران
سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران از ابلاغ «دستورالعمل تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری» خبر داد.

به گزارش آرمانشهر ، داود گودرزی سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران در حساب کاربری توییتر خود از ابلاغ «دستورالعمل تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری» خبر داد.

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران در ادامه نوشت: «در این دستورالعمل ضمن توجه به هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و برنامه ریزی در برخورد با تخلفات و مفاسد، اصلاح ساختارها، فرآیندها و رویه‌ها به نحوی که زمینه تخلف را کاهش دهد و همچنین استفاده از همه ظرفیت‌ها خصوصاً ظرفیت شهروندان در افزایش نظارت‌های عمومی در اولویت قرار گرفته است.»

ابلاغ «دستورالعمل تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری»