آمادگی شهرداری صدرا برای مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران
آمادگی شهرداری صدرا برای مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران
شهردار صدرا گفت : تکمیل مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی کارگران ، ساماندهی و رفع مشکلات کارگران ساختمانی صدرا در اولویت مجموعه شهرداری صدرا قرار دارد.

به گزارش آرمانشهر شهردار صدرا با حضور فیروزمند رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و وحید خداپرست سرپرست اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس و دیگر مسئولین از مجموعه ورزشی کارگران شهر صدرا بازدید کردند .

پرنیان گفت :  بعد از جلسه مشترک با سرپرست اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته با هدف مشارکت شهرداری در تکمیل این مجموعه ،وی با تاکید بر رفع مشکلات کارگران و تعاونی های شهر صدرا و در جهت تعامل و همکاری بیش از پیش این اداره کل با مجموعه مدیریت شهری صدرا ، بازدید از مجموعه ورزشی کارگران صورت گرفته است.

شهردار صدرا خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از بروز آسیب های فرهنگی و اجتماعی می بایست جوانان و نوجوانان را به سمت ورزش هدایت کنیم.

پرنیان بیان کرد: پس از حل مشکل مالکیت مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران شهر صدرا ،شهرداری صدرا آمادگی کامل دارد تا اعتبارمورد نظر را جهت مشارکت و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران صدرا تامین کند.پرنیان گفت: مجموعه مدیریت شهری صدرا با کلیت موضوع مشارکت در تکمیل این مجموعه موافق می باشد و این موارد به صورت احسن پیگیری خواهد شد .

او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر صدرا حامی بزرگ اجرای این پروژه هستند اظهار کرد: وحدت رویه و همکاری و همراهی بیشتر مجموعه شهرداری و شورا منجر به راه اندازی مجموعه ورزشی کارگران شهر صدرا خواهد شد که ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهر جدید صدرا خصوصا خانواده های کارگران را محقق خواهد کرد .

شهردار صدرا ضمن تاکید بر لزوم توجه به نیازهای جامعه کارگری شهر صدرا گفت: شهرداری صدرا با برنامه ریزی لازم نسبت به رفع مشکلات کارگران فصلی و ساختمانی اقدام خواهد کرد. پرنیان از مسئولین حاضر در جلسه خواست یک گارگروه مشترک از کارشناسان شهرداری، شورا و اداره کار در جهت بررسی هر چه دقیق تر موضوع تشکیل گردد.

او گفت : اگر در اسرع وقت مشخص گردد اداره کار کدام مجموعه را در اختیار شهرداری قرار خواهد داد، قدمهای بعدی خیلی روان تر و آسان تر انجام خواهد شد می توانیم در این خصوص تفاهم‌نامه منعقد کنیم و عملیات اجرایی را در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.

پرنیان با بیان اینکه در زمان مدیران گذشته اداره کار، صبحت هایی در این خصوص شده و شهرداری اظهار آمادگی کرده ولی متاسفانه هیچ خروجی نداشته است اظهار امیدواری کرد این بازدید و همدلی و تفاهم حاصل شده منجر به نتیجه مطلوب در جهت رفاه و آسایش شهروندان و جامعه کارگری شهر صدرا گردد. 

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس