آقای رییسی!ببینید در استان ها شعار دولت قوی مردمی اجرایی شده؟!
آقای رییسی!ببینید در استان ها شعار دولت قوی مردمی اجرایی شده؟!
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار از انتصاب مدیران ضعیف در استان ها انتقاد کرد.

به گزارش آرمانشهر ابراهیم عزیزی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به رییس جمهور از انتصاب مدیران ضعیف در بدنه دولت به شدت انتقاد کرد.
️ نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: آیا دولت قوی مردمی با انتصاب مدیران ضعیف منطبق است؟
️ابراهیم عزیزی در ادامه تذکر شفاهی به رئیس جمهور بیان کرد: «دولت قوی مردمی» شعار انتخاباتی آقای رییس جمهور بود، اما سوال این است که با وجود پایبندی آقای رییسی به این شعار، بررسی صورت گرفته که در استان ها این شعار اجرایی شده یا خیر؟
️نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا دولت قوی مردمی با انتصاب مدیران ضعیف به خصوص در استان ها منطبق است؟
️لازم به ذکر است این برای چندمین بار است که ابراهیم عزیزی بی پرده و شفاف از انتصاب های ضعیف در استان انتقاد می کند.
️با نگاهی به انتصاب های اخیر در استان، ملاحظه شده که بعضاً افرادی بدون داشتن تجربه لازم و صرفاً به پشتوانه مواردی غیر از کارآمدی و تخصص، به مسوولیت های مهمی در استان گمارده شده اند.
️عزیزی پیش از این نیز نسبت به این گونه انتصاب ها هشدار داده بود و این بار در صحن علنی مجلس مستقیما به رییس جمهور تذکر داد.

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس