آغاز تدوین نظام‌نامه فنی و اجرایی در شهرداری تبریز
آغاز تدوین نظام‌نامه فنی و اجرایی در شهرداری تبریز
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز، تدوین نظامنامه فنی و اجرایی دقیقی برای فرایندهای عمرانی خود آغاز کرده است.

یعقوب نامی اظهار کرد: تدوین نظام فنی و اجرایی چنان که در شهرداری تبریز انجام شود، می‌تواند اثربخشی فعالیت‌های عمرانی را ارتقا داده و روند کار را تسریع دهد.

وی افزود: نظام‌نامه  فنی و اجرایی یک فضای مشارکت برای ذی‌نفعان مختلف است تا نیازهای مختلف در حوزه‌های عمرانی را رفع کنند.

وی با تشریح اهداف نظام فنی و اجرایی شهرداری تبریز گفت:  اهداف نظام‌نامه فنی و اجرایی شامل مدیریت هزینه و بهینه‌سازی اقتصادی، ارتقای کیفیت طرح‌ها از دوره پدیدآوری تا پایان دوره بهره‌برداری، مدیریت زمان در فرایند طراحی و اجرای طرح‌ها، همسان‌سازی، هماهنگ‌سازی، ارزشیابی طرح‌ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره‌وری آنها در دوره عمر می باشد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: با همت همه ذی‌نفعان این نظام‌نامه و اجرای کامل و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود در آن، بیش از پیش شاهد ترقی و شکوفایی شهر تبریز در ابعاد مختلف توسعه به خصوص در حوزه عمران و آبادانی باشیم.